• گنگره سالانه اخلاق پزشکی
  گنگره سالانه اخلاق پزشکی

 • آغاز فعالیت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
  مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی چندی پیش با تصویب شورای گسترش علوم پزشکی و تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد. در همین راستا پس از انتصاب رئیس و اعضای هیات امنای این مرکز گروهی از اساتید حوزه علوم پزشکی توسط دکتر لاریجانی رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی جهت فعالیت های مختلف این مرکز منصوب شدند.

 • گزارش اهم اقدامات بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
  گزارش اهم اقدامات بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اردیبهشت تا دی ماه 94

 • استانداردهای اختصاصی ارزشيابي و اعتباربخشي آموزشي بیمارستان های آموزشی ابلاغ شد
  با تدوین برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و توجه ویژه حوزه آموزش به بحث اعتباربخشی، ارزیابی درونی بیمارستان های آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور انجام شده و در آغاز فاز ارزیابی بیرونی این بیمارستان ها استانداردهای اختصاصی ارزشيابي و اعتباربخشي آموزشي بیمارستان های آموزشی توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

 • تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی علوم پزشکی
  تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی علوم پزشکی

بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی بیمارستان شهید محمدی ضلع شرقی بیمارستان
معاونت آموزشی- EDC
تلفن تماس : 07633335013